Älg och björnjakt på 540 ha med jaktstuga på marken.
Småviltjakt på 2400 ha runt Kårtjärns campen
JA EVENT HALLEN